Edukacija o načinu korištenja tumača, pravima i obvezama korisnika

29. srpnja 2019.

Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, u ponedjeljak 22. srpnja, održala je Edukaciju o načinu korištenja tumača, pravima i obvezama korisnika, u sklopu aktivnosti na projektu „U svijetu tišine gluhih osoba!“, UP.02.2.2.09.0009. Edukacija je organizirana u prostoru Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije u Osijeku, a održala ju je Marija Novina-Niscolescu, mag. soc. rad.
Tijekom edukacije su korisnici, osobe s oštećenjem sluga, gluhe i nagluhe osobe upoznate s pravima i obvezama korisnika, ali i s uslugom osobne asistencije u obliku tumača/prevoditelja znakovnog jezika.

Karakter edukacije bio je osnaživanje pojedinca u smislu razumijevanja njihovih prava i obveza te benefitima korištenja usluge komunikacijskog posrednika, tumača/prevoditelja znakovnog jezika. Osoba zaposlena u svojstvu tumača/prevoditelja dostupna je svakodnevno, bilo u prostorijama Udruge ili na terenu pri rješavanju raznih životnih problema i prepreka (odlazak liječniku, odlazak u trgovinu, komunikacijama s institucijama, postupci pri Centru za socijalnu skrb, prikupljanje razne dokumentacije, tumačenja na izletima,…).

U drugom dijelu edukacije su također korisnicima dani odgovori na njihova pitanja vezana za komunikacijske barijere s kojima se susreću u zajednici.

Drago nam je da su naši korisnici zadovoljni ulaskom u projekt te su i sami istaknuli dobre strane korištenja usluge tumača/prevoditelja u svrhu povećanja kvalitete života te ostvarivanju i zaštiti njihovih interesa.