Pomoćnici za gluhu i nagluhu djecu

18. travnja 2022.

Program koji je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. te u 2022./2023.
Program Ministarstva znanosti i obrazovanja „Pomoćnici za gluhu i nagluhu djecu“ uspješno provodimo u školskoj godini 2021./2022. te u 2022./2023. godini. Zaposlili smo deset komunikacijskih posrednika u nastavi za gluhu i nagluhu djecu te djecu s kohlearnim implantatom. Provedbom ovog programa omogućili smo da 10-ero djece u 2021./2022. školskoj godini te 10-ero djece u 2022./2023. školskoj godini ima osiguranu komunikacijsku podršku u nastavi te ravnopravnu integraciju u redovan obrazovni sustav. Učenicima je pružena razumljiva informacija, pomoć pri savladavanju redovnih nastavnih programa i ravnopravno sudjelovanje u istima. Suradnja sa školama i partnerima na ovome programu je iznimno uspješna i konstruktivna.

Najnovije