Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“

7. srpnja 2022.

Dana 23.lipnja 2022. u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu, održana je svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte odabrane za ugovaranje iz poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Na potpisivanju ugovora bili su i predstavnici posredničkih tijela i to ravnateljica Ureda za udruge Helena Beus i Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Temeljem odluka o financiranju ugovorena su ukupno 32 projekta u ukupnoj vrijednosti od 14.230.549,56 kuna. Projekti su financirani iz Europskog socijalnog fonda i iz Državnog proračuna.

Projekt „OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ čiji je nositelj Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, a provodi se u partnerstvu sa Osječkim športskim savezom gluhih, za cilj ima ojačati kapacitete udruge za stvaranje održivih rješenja, povećati svijest lokalne zajednice o problemima OSI i uvođenje volontera u rad s ciljem povećanja kvalitete usluge koje pružaju udruge, te ojačati kapacitete udruga za rad u kriznim situacijama kroz korištenje digitalne tehnologije.

U sklopu projekta provest će se aktivnost osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija; edukacija o karijernom savjetovanju; usluga mentorstva; edukacije o projekt menadžmentu po mjeri malih OCD-a. Organizirat će se volonterske aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima, te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini kao i edukacija o volonterskom menadžmentu. Također će se provesti aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija, te će se provesti  javna kampanja na temu problema s kojima se susreću ili su se susretale osobe oštećena sluha za vrijeme pandemije.

Ciljana skupina projekta su 2 OCD-a koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada, i to Udruga gluhih i nagluhih OBŽ i Osječki športski savez gluhih.

Trajanje projekta je 15 mjeseci, a provodit će se od 23.6.2022. do 23.9.2023. Ukupna vrijednost projekta je 491.280,00 HRK. Projekt je financirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

 

 

Najnovije