Aktivnosti projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ – provedba i raspored

10. kolovoza 2022.

U partnerstvu s Osječkim športskim savezom gluhih, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, kroz 15 mjeseci provest će niz aktivnosti zahvaljujući kojima će se ojačati kapaciteti lokalnih organizacija civilnog društva kako bi u budućnosti još više mogli pridonijeti zajednici u kojoj djeluju.

Aktivnosti projekta podijeljene su po elementima i to na Element 1 koji se odnosi na Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, na Element 2 koji se odnosi na Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama, te na elemente koji se odnose na promidžbu i vidljivost, te upravljanje projektom i administraciju.

U sklopu Elementa 1-Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva u periodu od 15 mjeseci održat će se:

  1. Karijerno savjetovanje- edukacija+mentorstvo. Aktivnost uključuje petodnevni edukacijski program u sklopu kojeg će se polaznici upoznati s načinom izrade karijernih planova, vještinama pri traženju posla, naučiti kako unaprijediti interpersonalne vještine, te kako postaviti ciljeve i tehnike rješavanja problema. Aktivnost je predviđena za 10 ljudi.
  2. Edukacija „Projektni menadžment po mjeri malih OCD-a. Aktivnost uključuje petodnevni edukacijski program za 10 osoba i odnosi se na organizacijski menadžment, metode za uspostavu organizacije i menadžmenta.
  3. Edukacija „Volonterski menadžment“. Aktivnost uključuje jednodnevni edukacijski program gdje će se polaznici upoznati s osnovnim pojmovima volonterskog menadžmenta, naučit će kako pripremiti volonterski program, te se upoznati sa zakonom o volonterstvu.
  4. Edukacijski program za volontere iz videa i montaže. Aktivnost se odnosi na trodnevni edukacijski program gdje će se polaznici upoznati sa osnovama snimanja i montiranja sadržaja, budući da je to drugi najčešći način kako osobe oštećena sluha komuniciraju, a tijekom COVID-a bio je primaran.
  5. Javna kampanja na temu kako spriječiti ograničenja u komunikaciji s kojima se susreću osobe oštećena sluha.
  6. Građanska akcija čiji cilj je podići moral osoba oštećena sluha i dati podršku
  7. Izrada interaktivne web stranice za potrebe jačanja kapaciteta volontera i za jačanje rada s gluhima u kriznim situacijama.

U sklopu Elementa 2- Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama u trajanju od 6 mjeseci održat će se:

  1. Edukacija „Rad od kuće“. Edukacijski program za cilj ima ojačati informatički slabije predstavnike udruga iz područja digitalnih kompetencija i alata, digitalne tehnologije u poslovanju, poslovnog komuniciranja i platformi za video komuniciranje.

Kroz ukupno trajanje provedbe projekta ojačat će se kapaciteti dvije organizacije civilnog društva s područja Osječko-baranjske županije, a mnogi outputi projekta nastavit će se koristiti i nakon završetka projekta, te na taj način osigurati njegovu održivost, posebno na razini donošenja politika budući da će se projektom doprinijeti boljem razumijevanju civilnog društva i uloge koju oni imaju u zajednici, te senzibiliziranju donositelja javnih politika za poteškoće s kojima se susreću pri realizaciji rješenja kojima će se pružiti učinkovit odgovor na potrebe njihovih korisnika, a koji čine dobar dio žitelja lokalne zajednice.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Najnovije