Edukacija “Projektni menadžment po mjeri malih OCD-a”

20. rujna 2022.

U Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije od 12. do 16. rujna 2022. godine održana je edukacija u sklopu projekta „UP.04.2.1.11.0289 OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru otvorenog poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“. Tema edukacije bila je „Projektni menadžment po mjeri malih OCD-a“. Sudjelovalo je petnaest osoba iz naše, ali i drugih udruga koje se bave socijalnom djelatnošću na području našeg grada. Cilj edukacije bio je ojačati predstavnike OCD-a za provedbu internih projekata iz područja socijalnog uključivanja, obrazovanja i zapošljavanja, efikasnu raspodjelu radnih zadataka, organizaciju i koordiniranje aktivnosti s korisnicima, upravljanje i vođenje te projektno organiziranje dijelova organizacije.