Edukacija djece

22. rujna 2022.

Dana 20. rujna 2022. godine s početkom u 19:00 sati u Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije održana je edukacija za djecu u sklopu partnerskog projekta Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika za gluhe i udruga gluhih s područja Hrvatske pod nazivom Udruge gluhih – centri znanja i diseminacije pravovremenih i razumljivih informacija. Djelatnica ravnateljstva Civilne zaštite gđa Silvana Pirić je održala edukaciju za djecu ne temu nepogoda kao što su poplave, požari, potresi i epidemije. Predavanje je bilo interaktivno i prilagođeno djeci uz prigodni materijal za ponavljanje usvojenog znanja i bojanje. Svi prisutni na edukaciji, predavači, tumači, djeca i njihovi roditelji bili su počašćeni pecivima iz pekarnice, sokovima i toplim napitcima.

Najnovije