Edukacija „Volonterski menadžment“

20. listopada 2022.

U Udruzi gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije 18. listopada 2022. godine održana je edukacija u sklopu projekta „UP.04.2.1.11.0289 OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ koji se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda. Tema edukacije, koju je održala Nikolina Jureković ispred Obrta za savjetovanje i poslovno upravljanje „Impact“, bila je „Volonterski menadžment“. Na edukaciji su polaznici upoznati s osnovnim pojmovima volonterskog menadžmenta, zakonom o volonterstvu, pravima i obvezama volontera te su naučili kako pripremiti volonterski program, naći najbolje načine kako pronaći i odabrati volontere, educirati i nagraditi ih, pratiti provedbu volonterskih programa i koji su benefiti volonterstva za društvo, ali i za same volontere. Sudionici su upoznati s brojnim primjerima dobre prakse, a evaluacija je pokazala veliko zadovoljstvo održanom edukacijom uz aktivnom sudjelovanje svih sudionika

Najnovije