JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto gerontodomaćice

8. studenoga 2022.

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „OSI za OSI – integracija nezaposlenih gluhih žena na tržište rada – FAZA II“

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0193, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba objavljuje:

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „OSI za OSI – integracija nezaposlenih gluhih žena na tržište rada – FAZA II“

 1. BROJ TRAŽENIH RADNICA: 15 (SVAKA ŽENA ĆE PRUŽATI USLUGU ZA MINIMALNO 6 KORISNIKA)
 2. 5 ŽENA S PODRUČJA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
 3. 5 ŽENA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
 4. 5 ŽENA S PODRUČJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
 5. VRSTA ZAPOSLENJA: RAD NA ODREĐENO-6 MJESECI
 6. RADNO VRIJEME: PUNO RADNO VRIJEME
 7. MJESTO RADA: GRAD ZAGREB, GRAD OSIJEK, GRAD ĐAKOVO, GRAD VALPOVO, OPĆINA DRENJE, OPĆINA BIZOVAC, OPĆINA PETRIJEVCI, OPĆINA ŠODLOVCI, GRAD SLAVONSKI BROD
 8. OPIS POSLOVA: POMOĆ U DOSTAVI NAMIRNICA, LIJEKOVA I DRUGIH POTREPŠTINA, BRIGA O HIGIJENI KORISNIKA, POMOĆ U PRIPREMI OBROKA, POMOĆ U KUĆANSKIM POSLOVIMA  I ODRŽAVANJU ČISTOĆE KUĆANSTVA, PODRŠKA I POMOĆ U SOCIJALNOJ INTEGRACIJI, DOSTAVA PAKETA S HIGIJENSKIM POTREPŠTINAMA

Poslovi iz ovog opisa provodit će se na području: Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Đakova, Grada Valpova, Općine Drenje, Općine Bizovac, Općine Petrijevci, Općine Šodlovci, Grada Slavonski Brod

 • Za prijem u radni odnos, kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • Punoljetna ženska osoba
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive skupine žena, i to:

 • Žene od 50 i više godina
 • Žene s invaliditetom
 • Žene žrtve trgovanja ljudima
 • Žene žrtve obiteljskog nasilja
 • Azilantice
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • Liječene ovisnice
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • Pripadnice romske nacionalne manjine
 • Beskućnice
 • Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Zamolbu
 • Kratki životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog poziva)
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, e-radna knjižica)
 • Vlastoručno potpisanu izjavu za slobodnu i izričitu privolu na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka u postupku provedbe Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „OSI za OSI – integracija nezaposlenih gluhih žena na tržište rada – FAZA II“

Za žene koje pripadaju teže zapošljivoj skupini, potrebno je dostaviti i dokaz o pripadnosti istoj i to:

 • Žene od 50 godina i više – kopija osobne iskaznice
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete uz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak odabira

Imenovat će se povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos.

Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor.

O ishodu izbora kandidatkinja, podnositeljice prijava bit će obavještene u zakonskom roku, a najmanje 5 dana od dana razgovora.

POSLODAVAC: Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Prijave slati na : e-mail adresu: ured@sgingz.hr ili dostaviti poštom ili osobno na adrese:

– Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Ulica kneza Mislava 7/1, 10 000 Zagreb

– Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Pavla Pejačevića 3, 31 000 Osijek

– Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije, Horvatova 2, 35 000 Slavonski Brod

do datuma 22.11.2022.

Sve informacije mogu se dobiti na isti e-mail.