Edukacija Karijerno savjetovanje u sklopu projekta “OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice”

29. studenoga 2022.

Karijerno savjetovanje sljedeća je po redu edukacija za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u sklopu projekta “OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice”.

Edukacija + mentorstvo održat će se u prosincu 2022. u prostoru udruge gluhih iz Osijeka i trajat će 5 dana. Edukacija je namijenjena za 10 polaznika i to članova organizacije prijavitelja, partnerskih i suradničkih OCD-a koji su zainteresirani za jačanje svojih poslovnih i socijalnih vještina, kao i unaprjeđenju znanja iz ovog područja.

Edukacija Karijerno savjetovanje uključuje usluge kao što su karijerno informiranje, usmjeravanje i savjetovanje koje su usmjerene pružanju podrške osobama u bilo kojoj dobi i u bilo kojem trenutku života za donošenje odluka u obrazovanju, usavršavanju i odabiru zanimanja te za upravljanje njihovom karijerom. Kroz edukaciju polaznici će se upoznati s načinom izrade individualnog karijernog plana, tehničkim vještinama pri traženju zaposlenja (CV, molba), naučit će kako unaprijediti interpersonalne vještine te kako postaviti ciljeve, te će se upoznati s tehnikama rješavanja problema.

Mentorsko savjetovanje odnosi se na savjetovanje u vezi poslovanja, karijernog plana, unaprjeđenju poslovnih vještina, izradi dokumentacije prilikom traženja zaposlenja i slično. Mentorstvo je namijenjeno glavnim predstavnicima nositelja i partnerske organizacije kako bi se ojačali za efikasnije savjetovanje svojih članova, točnije, osoba oštećena sluha, te im na taj način pomogli prilikom apliciranja za željeno radno mjesto.

Prema istraživanjima i statističkim podacima koje provodi HZZ, kao i DZSS, vidljivo je kako su osobe oštećena sluha, odnosno osobe s invaliditetom manje zastupljene na tržištu rada. Jedan od razloga zašto je tome tako je i taj da osobe s invaliditetom često nemaju adekvatnu edukaciju i pomoć pri uključivanju na tržište rada i općenito karijernom savjetovanju, a kad se u obzir uzme i činjenica da osobe oštećena sluha otežano koriste poslovni i službeni jezik, nije neobično da njihove molbe za posao često ne izgledaju reprezentativno.

Kao rezultat ove edukacije OCD-i će imati ojačane kapacitete iz područja karijernog savjetovanja.

Jačanjem kapaciteta iz područja karijernog savjetovanja ujedno se rasterećuju i institucije, te se povećava zapošljivost osoba oštećena sluha (OSI).

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.