Unaprjeđenje javne svijesti i zagovaranje

23. siječnja 2023.

U sklopu projekta „OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ planirane su aktivnosti jačanja kapaciteta OCD-a za unaprjeđivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija.

Aktivnosti koje su planirane u sklopu ovog elementa su:

  • Provedba javne kampanje u trajanju od 2 mjeseca na temu problema s kojima su se suočavali tijekom trajanja pandemije, a čije su posljedice još uvijek vidljive
  • Održavanje 2 okrugla stola
  • Izrada 2 podcasta sa održanih okruglih stolova
  • Izrada edukativnih letaka koji će sadržavati informacije s kojim se problemima susreću gluhe osobe
  • Provedba facebook kampanje „Spriječimo ograničenja u komunikaciji“.

Kao rezultat i učinak ovih aktivnosti je povećana svijest lokalne zajednice o spomenutim problemima i ojačani predstavnici OCD-a za provedbu aktivnosti povećanja svijesti putem različitih alata i medija uključujući pisane edukativne materijale i digitalne medije.

Kad govorimo o povećanju svijesti javnosti, nameću se i aktivnosti zagovaranja kao logičan nastavak.

Što bi bilo zagovaranje? Zagovaranje se može definirati kao praktična primjena znanja s ciljem socijalnih i drugih promjena. Promjene mogu biti usmjerene prema državnim politikama, zakonima, procedurama i sl. Drugim riječima, zagovaranje znači da aktivno podržavamo nešto ili nekoga (neku ideju, aktivnost ili osobu) i da pokušavamo uvjeriti druge ljude u značenje našeg izazova, predloženih stavova i rješenja.

Na stranici https://equestris.hr/ navode kako javno zagovaranje obično kreće od manje grupe ljudi koja dijeli zabrinutost oko određenog izazova i spremna je posvetiti vrijeme, svoju stručnost i raspoložive resurse da bi se postigle željene promjene.

Sastoji se od niza aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem mijenjanja politike, prakse i stavova. Ove promjene se mogu odnositi na zakonodavstvo, državnu strategiju ili nešto drugo. Cilj javnog zagovaranja je promjena društva i pozicija moći, mentaliteta, tj. načina razmišljanja.

Zagovaranje je oruđe kojim utječemo na ljude, mijenjamo njihov pogled na određene situacije i stvaramo međusobno razumijevanje.

Provedbom spomenutih aktivnosti, a posebno provedbom javne kampanje, sigurni smo kako ćemo osvijestiti lokalnu zajednicu o važnosti pravilnog i pravovremenog postupanja kako bi se spriječili ili umanjili budući problemi s kojima bi se osobe oštećena sluha mogle suočiti uslijed nove krizne situacije.

Isto tako, vjerujemo kako će nova osviještena zajednica zasigurno imati ambicije vezane za pokretanje i zagovaračkih aktivnosti na spomenutu temu.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.