Javna kampanja- Spriječimo ograničenja u komunikaciji

22. veljače 2023.

Provedba javne kampanje na temu problema s kojima su se susretale osobe oštećena sluha za vrijeme najvećeg vala pandemije, a čije su posljedice i sada vidljive.

Javna kampanja trajat će 2 mjeseca i obuhvaćat će:

  • 2 okrugla stola u pojedinačnom trajanju od 1h. Na okruglom stolu predviđeno je sudjelovanje 10 sudionika. Na okruglim stolovima razgovarat će se o istini i mitovima o komuniciranju s gluhim i nagluhim osobama i o tome kako komunicirati s osobama oštećena sluha u vrijeme pandemije, odnosno kako komunicirati uslijed neočekivanih situacija koje onemogućavaju sve dostupne oblike komunikacije.
  • 2 podcasta sa održanih okruglih stolova u pojedinačnom trajanju od 15 minuta
  • izradit će se 100 edukativnih letaka koji će sadržavati informacije s kojim su se problemima susretale gluhe osobe. Letke će dijeliti volonteri na svim prometnijim mjestima kako bi se što više ljudi osvijestilo o zadanoj temi.
  • provest će se Facebook kampanja pod nazivom “Spriječimo ograničenja u komunikaciji”. Bit će objavljeno 5 objava.

Sam cilj kampanje je osvijestiti zajednicu o teškoćama s kojima su se susreću gluhi u komunikaciji za vrijeme trajanja pandemije, te će ih uputiti u načine kako smanjiti komunikacijsku barijeru.

Kao rezultat same kampanje bit će osviještena zajednica o problemu s kojima se gluhi susreću u komunikaciji za vrijeme pandemije, te je upoznata s načinima kako isti ublažiti.

Korištenjem kampanje za osvještavanje šire javnosti o problemu u komunikaciji s kojima se suočavaju gluhe osobe za vrijeme trajanja pandemije rezultirat će većim razumijevanjem javnosti za problem s kojim se susreću i gluhe osobe moći će samostalno obavljati puno više radnji koje su zbog straha od nerazumijevanja i nepoznavanja načina kako s njima komunicirati, prestale raditi, poput samostalnog odlaska u dućan i slično. To će uvelike utjecati na sprječavanje njihove socijalne isključenosti.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK/ 55.423,45 €) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Najnovije