Volonteri kao ključna komponenta u razvoju civilnog društva

25. travnja 2023.

Volonteri su ključna komponenta u razvoju civilnog društva, čineći ga održivim, produktivnim i demokratskim. Civilno društvo se sastoji od organizacija i inicijativa koje su neovisne od vlasti, a koje se bore za različite društvene ciljeve i interese. Volonteri su ti koji doprinose realizaciji tih ciljeva i ostvarivanju demokratskih procesa. Jedna od najvažnijih uloga volontera u razvoju civilnog društva je njihova sposobnost da aktivno uključe građane u procese donošenja odluka. Volonteri mogu biti posrednici između zajednice i vlasti, pomažući u prenošenju glasova i mišljenja građana i usmjeravanju ih prema donositeljima odluka. Kroz svoj angažman, volonteri mogu pomoći u stvaranju otvorenog i participativnog okruženja u kojem se svi osjećaju uključenima i važnima. Volonteri također igraju ključnu ulogu u razvoju civilnog društva kroz rad na različitim društvenim projektima i aktivnostima. Kroz svoj angažman u organizacijama civilnog društva, volonteri mogu pomoći u rješavanju problema u zajednici, podizanju svijesti o različitim pitanjima i promicanju društvene pravde. Oni su često pokretači pozitivnih promjena u zajednici i mogu pomoći u stvaranju boljeg društva za sve.

Osim toga, volonteri su važni jer mogu pomoći u rješavanju problema koji se tiču društva u cjelini. Kao što je slučaj s mnogim društvenim problemima, rješavanje tih problema zahtijeva uključenost i angažman cijele zajednice. Volonteri mogu pomoći u stvaranju rješenja koja su prihvatljiva za sve, a ne samo za male skupine. To je ključno za izgradnju održivog i prosperitetnog društva. Volontiranje ima i pozitivan utjecaj na same volontere. Kroz svoj angažman, volonteri mogu razviti svoje vještine i stjecati vrijedno iskustvo u područjima koja su im važna. Osim toga, volontiranje može pomoći u razvoju samopouzdanja i osjećaja pripadnosti, što je ključno za izgradnju snažnih i održivih zajednica. Volonteri su ključna komponenta u razvoju civilnog društva jer su oni ti koji svojim angažmanom doprinose ostvarenju društvenih ciljeva, uključuju građane u procese donošenja odluka te rade na rješavanju društvenih problema. Oni su pokretači pozitivnih promjena u zajednici te igraju važnu ulogu u stvaranju boljeg društva za sve.

Nadalje, volonteri mogu pomoći u rješavanju problema koji se tiču društva u cjelini. Kao što je slučaj s mnogim društvenim problemima, rješavanje tih problema zahtijeva uključenost i angažman cijele zajednice. Volonteri mogu pomoći u stvaranju rješenja koja su prihvatljiva za sve, a ne samo za male skupine. To je ključno za izgradnju održivog i prosperitetnog društva. Volonteri u ovom projektu imaju značajnu ulogu jer svojim angažmanom jačaju kapacitete same organizacije čime omogućavaju provedbu boljih i kvalitetnijih usluga i aktivnosti.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK/ 55.423,45 €) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.