Projekt u svojim zadnjim mjesecima provedbe

22. srpnja 2023.

Po završetku ambicioznog projekta za razvoj civilnog društva u Osječko-baranjskoj županiji, usmjerenog prema povećanju društveno-ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj, ostvareni su značajni koraci u jačanju predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva (OCD-a) koji se bave osobama s invaliditetom. Projektni tim s ponosom ističe postignuća u ostvarenju specifičnih ciljeva, pružajući učinkovitiji odgovor na potrebe osoba s invaliditetom i opremanju OCD-a za uspješno djelovanje i u kriznim situacijama korištenjem digitalne tehnologije.

Projekt je do sad osnažio predstavnike OCD-a koji se bave osobama s invaliditetom kroz niz obuka, edukacija i mentorstava. Sudionici su stekli ključne vještine upravljanja, organizacijskog razvoja, i zagovaranja, što im je omogućilo da daju učinkovitiji odgovor na potrebe osoba s invaliditetom u njihovim lokalnim zajednicama. Kroz različite radionice OCD-i su stekli dublje razumijevanje potreba osoba s invaliditetom te su prilagodili svoje aktivnosti kako bi im osigurali veću podršku i uključenost u društvo.

Osim toga, uspostavljen je partnerski pristup između OCD-a i lokalnih vlasti, čime je osigurana suradnja u pronalaženju rješenja za ključne izazove s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju. Kroz zajednički rad, postignut je značajan napredak u području socijalnih politika i usluga koje omogućuju bolju integraciju i podršku osobama s invaliditetom.

Opremanje OCD-a za djelovanje u kriznim situacijama putem digitalne tehnologije pokazalo se ključnim u postizanju ciljeva projekta. U suradnji s vodećim stručnjacima, sudionicima je pružena edukacija o primjeni digitalnih alata u radu s članstvom, komunikaciji s donatorima i širom javnošću te o jačanju njihove prisutnosti na društvenim mrežama.

Također, razvijeni su inovativni modeli za online rad, što omogućava OCD-ima kontinuirano djelovanje čak i tijekom pandemijskih ograničenja. Kroz jačanje digitalne infrastrukture, OCD-i su poboljšali učinkovitost svojih aktivnosti i povećali dosegnutost svojih programa i usluga na korist osoba s invaliditetom u zajednici.

Civilno društvo u Osječko-baranjskoj županiji pokazalo se kao ključni čimbenik u društveno-ekonomskom rastu Republike Hrvatske. Jačanje OCD-a koji se bave osobama s invaliditetom rezultiralo je poboljšanom kvalitetom života za te osobe, a povezanost s lokalnim vlastima otvorila je vrata za održivost njihovih inicijativa.

Uz to, osposobljavanje OCD-a za rad u kriznim situacijama putem digitalne tehnologije pokazalo se ključnim za prilagodbu u uvjetima koji su posebno izazovni. Kroz inovativne digitalne pristupe, OCD-i će uspješno pružiti kontinuiranu podršku svojim korisnicima čak i u najtežim trenucima.

No, budući izazovi su i dalje prisutni. Potrebno je održavati postignute rezultate i kontinuirano unaprjeđivati kapacitete OCD-a. Također, potrebno je nastaviti s radom na promicanju svijesti o važnosti osoba s invaliditetom te osigurati dugoročnu potporu lokalnih vlasti i društvenih dionika kako bi se očuvala i unaprijedila inkluzivna zajednica za sve građane.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK/ 55.423,45 €) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Najnovije