Izvješće o tečaju znakovnog jezika održanog 2022./2023. godine

8. kolovoza 2023.

Tečaj znakovnog jezika za sve zainteresirane građane s područja Osječko – baranjske županije koji je započeo dana 5. listopada 2022.g. Tečaj je održavan ponedjeljkom od 19.00 sati do 20.30 sati. Edukaciju je vodila gđa Gordana Pešo tumač/prevoditelj hrvatskog znakovnog jezika, djelatnica Udruge gluhih i nagluhih Osječko–baranjske županije u društvenim prostorijama Udruge gluhih i nagluhih u Osijeku, P. Pejačevića 3.
Tečaj osnova znakovnog jezika za osnovnu komunikaciju s gluhim i nagluhim osobama traje 36 školskih sati budući da se uz jednoručnu, dvoručnu abecedu i niz riječi za osnovnu komunikaciju organizira i komunikacija s gluhim osobama radi vježbe znakovnog jezika, koliko su polaznici naučili.
Ove godine je tečaj trajao dulje od 50 sati kako bi polaznici dobro uvježbali znakovni jezik da mogu izaći na ispit koji je provela djelatnica Gordana Pešo uz komisiju gluhe članove Udruge : Daria Bartolića i predsjednika Udruge gluhih i nagluhih OBŽ Marijana Blahe. Ispit je proveden dana 3. srpnja 2013.g. Tečaj su položili: Ivana Dimšić, Vedrana Petrović-Holik, Ivana Topalović, Dijana Eterović, Marija Cving, Silvija Špoljarić, Ana Vuković, Kristina Balentić, Marija Pelin, Ismeta Živojević, Karolina Matović, Sanja Terek, Mirela Berečić, Antonija Kokić, Anela Ćoruša-Mandura i Renata Viviora-Rous.
Od upisanih 40 polaznika tečaj je uspješno završilo 16 polaznika.

Na slici stoje s lijeva na desno: Silvija Špoljarić, Kristina Balentić, Ismeta Živojević, Marija Pelin, Marija Cving, Ana Vuković, Anela Ćoruša-Mandura, Mirela Berečić, Karolina Matović, Sanja Terek, Antonija Kokić i Gordana Pešo.
Sjede slijeva na desno: Ivana Dimšić, Ivana Topalović, Renata Viviora-Rous, Vedrana Petrović-Holik i Dijana Eterović.