Završetak projekta “OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice”

22. rujna 2023.

Projekt „OCD kao odgovor na potrebe lokalne zajednice“ započeo je sa svojom provedbom prije 15 mjeseci. U tom razdoblju provedene su mnoge aktivnosti koje su za cilj imale ojačati kapacitete uključenih OCD-a kako bi u budućnosti mogli osigurati najbolju moguću pomoć i podršku svojim korisnicima.

Projekt je bio podijeljen u nekoliko elemenata, a ti elementi u nekoliko skupina aktivnosti.

U sklopu elementa 1. Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, provedeno je 7 skupina aktivnosti i to:

  1. Aktivnost osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija unutar koje je održana edukacija o karijernom savjetovanju u trajanju od 5 dana; pružena usluga mentorstva, te održana edukacija o projektnom menadžmentu po mjeri malih OCD-a također u trajanju od 5 dana.
  2. Aktivnost organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini unutar koje je održana edukacija o volonterskom menadžmentu, te edukacija za volontere kako bi se isti ojačali za provedbu volonterskog programa.
  3. Aktivnost poticanja volonterstva u lokalnoj zajednici (organiziranje volonterskih programa) unutar koje je proveden volonterski program u obliku online treninga za gluhe, te je izrađeno 10 videa za potrebe provedbe volonterskog programa.
  4. Aktivnost jačanja kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija unutar koje je provedena javna kampanja u trajanju od 2 mjeseca na temu problema s kojima se susreću osobe oštećena sluha uslijed izvanrednih situacija poput pandemije Covid 19, održana su 2 okrugla stola, izrađena su 2 podcasta sa održanih okruglih stolova, izrađeni su edukativni letci, te je provedena facebook kampanja pod nazivom „Spriječimo ograničenja u komunikaciji“.
  5. 4. Aktivnost organiziranja malih građanskih akcija kao podrška službama civilne zaštite unutar koje je provedena građanska akcija za čiju je provedbu snimljeno 20 motivacijskih poruka koje su snimljene na DVD i podijeljene onima kojima su bile najpotrebnije.
  6. . Aktivnost osmišljavanja, izrade i provedbe online programa i radionica, pružanja psihološke i savjetodavne pomoći osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije unutar koje je provedeno kontinuirano savjetovanje u svrhu jačanja rada s gluhima u kriznim situacijama tijekom 4 mjeseca.
  7. Aktivnost izrade online i digitalnih priručnika, igara, simulacija i drugih alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama unutar koje je izrađena interaktivna web stranica za potrebe obučavanja volontera i za jačanje rada s gluhima u kriznim situacijama.

U sklopu elementa 2. Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanja udruga kao poslodavaca u kriznim situacijama održan je petodnevni program edukacija za informatički slabije pismene predstavnike udruga.

U sklopu elementa V Promidžba i vidljivost održana je završna konferencija projekta koja je okupila 20 ljudi, te su uspješno provedene sve promidžbene aktivnosti.

U sklopu elementa PM Upravljanje projektom i administracija partneri su održali 5 partnerskih sastanaka, te su uspješno izrađeni potrebni izvještaji.

Provedbom ovog projekta ojačali su se kapaciteti udruga za stvaranje održivih rješenja, povećala se svijest lokalne zajednice o problemima OSI i u rad su uvedeni volonteri koji su povećali kvalitetu usluga koje pružaju udruge. Isto tako, OCD-i su jačali svoje kapacitete za rad u kriznim situacijama.

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Intenzitet potpore: Europska unija sufinancira iznos od 85% (417.588,00 HRK/ 55.423,45 €) od ukupnih sredstava, dok je obvezni nacionalni dio (15%) bespovratnih sredstava sufinancira iz Državnog proračuna RH. Trajanje projekta je 15 mjeseci. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

Najnovije