Javni poziv za korisnike – ZAŽELI

7. travnja 2024.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA CILJNE SKUPINE ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKTNE AKTIVNOSTI
„OSI ZA OSI- Prevencija institucionalizacije starih i nemoćnih osoba“
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo razine 1 za Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, dana 7.3.2024. godine donijelo 5. Odluku o financiranju (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26) u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga SF.3.4.11.01. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Nastavno na odluku o financiranju, Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba 22.3.2024. potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0385,OSI ZA OSI- Prevencija institucionalizacije starih i nemoćnih osoba, u sklopu programa “Zaželi – prevencija institucionalizacije”

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) i to kroz obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju samo pripadnici ciljne skupine iz područja Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije te Grada Zagreba koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Ciljna skupina:

– Osobe starije od 65 godina

– Odrasle osobe s invaliditetom

Osobe starije od 65 godina

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva

+

• čiji mjesečni prihodi:

za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta za višečlana kućanstva u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina, te mjesečni prihodi ne prelaze iznos 300% od prosječne starosne mirovine prema HZMO sa mirovinskim stažem od 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
+

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge : usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+)

• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva

+

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

+

• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

+

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Dokumentacija potrebna za dokaz pripadnosti ciljnim skupinama

Za osobe starije od 65 godina:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Potvrda Porezne uprave o dohotku i primicima za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (Porezna uprava)

3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva(dostupno na stranici Saveza)

4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba)

Za odrasle osobe s invaliditetom:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva( Dostupno na stranici Saveza)

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti (Zavod za vještačenje ili Zavod za socijalni rad/centar za socijalnu skrb)

4. Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent (potvrdu nabavlja Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

Uz prilog ovog Javnog poziva potrebno je ispuniti obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu. Svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe projekta i izvještavanja prema PT.

OBAVEZNO: Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Poziva obrasce za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u prostorijama Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Udruge gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije te Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, u uredovno vrijeme ponedjeljkom od 09-17 sati ili na službenim web stranicama organizacija: https://ugnobz.hr/ , https://sginzg.hr/, https://uginbpz.com/

Preuzete i ispunjene obrasce potrebno je predati:

1. osobnim dolaskom u prostorije Saveza ili mailom na ured@sgingz.hr ili redovnom poštom na adresu Saveza gluhih i nagluhih Grada Zagreba, Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb,

ili

2. osobnim dolaskom u prostorije Udruge gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije ili na mail: uginbpz@yahoo.com ili redovnom poštom na adresu Udruge, Ul. Stjepana pl. Horvata 2, 35000, Slavonski Brod

ili

3. osobnim dolaskom u prostorije Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije ili na mail: gluhi.osijek@gmail.com ili redovnom poštom na adresu Udruge ,Ul. Pavla Pejačevića 3, 31000, Osijek

Najkasnije do 22. travnja 2024.

Dokumentacija za preuzimanje:

ZAZELI-OBRAZAC-ukljucivanje-u-projekt (word)

izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva (word)