O nama

Udruga gluhih i nagluhih je osnovana radi brige za ostvarivanje svih prava naših članova kao osoba s invaliditetom, organizaciji kvalitetnog načina provođenja slobodnog vremena, rad s roditeljima i gluhom djecom te djeluje na području socijalnih djelatnosti i zaštite zdravlja.

Cilj osnivanja Udruge je promicanje svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa; djelotvorni pristup pravosuđu gluhim i nagluhim osobama na jednakoj osnovi s drugim osobama; pravo uživanja gluhih i nagluhih osoba na osobnu slobodu i sigurnost te slobodu od svih oblika izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja uključujući i aspekte vezane uz spol; poticanje inkluzivnog obrazovanja i zapošljavanja za puni razvoj ljudskog potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti osnaživanja ljudskih prava, temeljnih sloboda i ljudske raznolikosti te promoviranje principa solidarnosti unutar pokreta osoba s invaliditetom.

Udruga gluhih i nagluhih Osječko–baranjske županije je socijalno–humanitarna i nestranačka Udruga koja okuplja gluhe, nagluhe, nijeme, gluhonijeme, oglušene osobe s područja Osječko–baranjske županije u svrhu ostvarivanja usklađivanja i ostvarivanja njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava i obveza na području prevencije gluhoće i zaštite osoba oštećena sluha i govora.

Udruga gluhih i nagluhih Osječko–baranjske županije radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka članova surađuje s mnogim stručnim ustanovama i institucijama koje podupiru realizaciju zadataka, organizira razne kulturne, športske i druge aktivnosti radi olakšavanja rada i življenja osoba oštećena sluha u lokalnoj zajednici. U cilju poboljšanja kvalitete življenja svojih članova, a ujedno i njihove socijalizacije i integracije u društvo, te pridonose razvitku Osječko-baranjske županije.

Uključivanjem članova u udrugu gluhih i nagluhih – pomažemo članovima/korisnicima svih populacija od djece do umirovljenika prilikom rješavanja njihovih životnih problema preko nadležnih tijela institucija uz ostvarivanje određenih povlastica – Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, Zavod za profesionalno vještačenje i slično radi pružanja socijalnih usluga i unapređivanja društvenog položaja u lokalnoj zajednici.

Rad Udruge gluhih i nagluhih je javan i odvija se prema predviđenim potrebama i aktivnostima. Sjednice Izvršnog odbora se održavaju četiri puta godišnje, ponekad i više zbog obujma posla Udruge. Predsjednik Udruge prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora u Zagrebu, u Hrvatskom savezu gluhih i nagluhih budući da je on član predsjedništva HSGN-a. Masovne skupove članstva i redovne Skupštine održavamo dva do tri puta godišnje kako bi svi članovi bili pravovremeno obaviješteni o radu Udruge i njezinim rezultatima.

Opći ciljkvalitetnije življenje gluhih i nagluhih osoba u lokalnoj zajednici uz upoznavanje kulture gluhih osoba.

Specifični ciljevi:

neovisnost u socijalnom kontaktu (komunikaciji) i informiranju
upoznavanje kulture gluhih osoba, upoznavanje s dvoručnom abecedom, znakovima za samostalnu komunikaciju
tiskanje promidžbenog letka

7