Svrha, ciljevi i zadaci udruge

Jedan je od osnovnih zadataka Udruge da evidentira i prati podatke o brojnosti svoje populacije. Ovo evidentiranje članstva udruge ima za svrhu poboljšati mjere prevencije, ali i rehabilitacije osoba oštećena sluha jer Udruga inicira kako stručnu tako i zdravstvenu obradu problematike svojih članova.

Kako bi poboljšala uvjete života svojeg članstva Udruga informira članove o pravima koja proizlaze iz zakonskih propisa i potiče razne suradnike da primjenom zakonskih propisa pružaju pomoć osobama oštećena sluha. Kako bi što više aktivirala Centre za socijalni rad, zdravstvene ustanove, zavod za zapošljavanje i sl. Udruga i sama daje prijedloge za rješavanje problema svog članstva, surađuje s audiološkom udrugom, otklanja uzroke oštećenja sluha pravovremenim otkrivanjem slučajeva i sl.

Udruga organizira i seminare s temama korisnim za osobe oštećena sluha, a jedan od bitnih vidova pomoći svojim članovima Udruga ostvaruje putem novčane pomoći, snabdijevanjem slušnim aparatima, priborom i drugim tehničkim pomagalima bez kojih se osobe oštećena sluha ne bi mogle uključiti u koliko toliko normalan život. Veliku važnost udruga daje mobiliziranju i edukaciji roditelja djece oštećena sluha jer dobra informiranost roditelja pridonosi i kvalitetnijem rješavanju problema u životu djece oštećena sluha.

Radi očuvanja fizičkog zdravlja i što potpunijeg življenja svojih članova Udruga organizira niz zabavnih i športsko – rekreativnih aktivnosti te stalno potiče i provodi osnivanje i djelovanje športskih i kulturnih sekcija u okviru Udruge.

Predstavnici Udruge , ali i drugi članovi, redovito se skrbe i vode brigu o bolesnim posjećujući ih u bolnici i u njihovim domovima, a ovisno o prilikama i materijalno ih pomažu.

Sve postavljene ciljeve i zadatke Udruga ostvaruje zahvaljujući u prvom redu i angažiranju svojih članova koji ulažu puno napora kako bi olakšali život i rad gluhih i nagluhih osoba. U tome im, međutim, pomažu i drugi organi i ustanove kroz razne oblike suradnje, kao npr. sredstva informiranja i propagande.

Udruge djeluju preko svojih osnovnih organizacija u Osijeku, Đakovu, Valpovu, Belišću, Donjem Miholjcu i Belom Manastiru.

Udruga najmanje jednom godišnje održava Izvještajne skupštine a svake četvrte godine Izbornu skupštinu. Sastanci Izvršnog odbora i ostalih sekcija održavaju se redovito tijekom

godine.