Postani član

Članom udruge može postati svaka fizička osoba oštećena sluha, ali i pravna osoba koja je voljna djelovati u provedbi ciljeva i zadataka udruge.

Da bi se postalo članom Udruge, uz već spomenuta oštećenja sluha , mora biti i državljanin Republike Hrvatske, uz postupak propisan temeljnim aktima Udruge.

Međutim, i osobe normalna sluha mogu postati članovi Udruge kao pomažući, podupirući ili počasni članovi ovisno o tomu da li žele pomagati Udruzi svojim radom u Udruzi, novčano ili materijalno sponzorirati djelatnost Udruge ili pak na neki način doprinijeti radu i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge. Ovi su članovi od velike važnosti za sam opstanak Udruge.

7

Kontaktiraj nas

Da bi se postalo članom Udruge, uz već spomenuta oštećenja sluha , mora biti i državljanin Republike Hrvatske, uz postupak propisan temeljnim aktima Udruge.