Projekt je odobren u sklopu poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ , Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Cilj projekta je zaposliti 5 gluhih i nagluhih žena na poslovima pružanja usluge pomoći za 25 starijih gluhih i nagluhih osoba s područja Osječko-baranjske županije.

Osobe s invaliditetom, a posebno osobe s oštećenjem sluha, nalaze se u izrazito teškom položaju u društvu i na tržištu rada. Dok gluhe i nagluhe radno aktivne osobe teško pronalaze zaposlenje zbog komunikacijskih barijera, osobe starije životne dobi nisu u mogućnosti koristit socijalne usluge koje se pružaju zbog nerazumijevanja pružatelja istih. Populacija osoba oštećena sluha je marginalizirana i osamljena, osobito osobe starije životne dobi. Čak su i unutar vlastite obitelji izolirane od svakodnevnih kvalitetnih informacija. Stoga im je potrebna sustavna podrška kroz prilagođene socijalne usluge koje mogu pružiti organizacije civilnog društva koje poznaju ovu populaciju.

Kroz provedbu aktivnosti projekta riješit će se problem nezaposlenosti kod žena koje su osobe s invaliditetom i kao takve pripadaju grupi teško zapošljivih osoba. Zaposlene žene završiti će edukaciju za gerontodomaćice, te po završetku edukacije za 25 krajnjih korisnika (starije gluhe i nagluhe osobe) obavljati usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih poslova. Krajnji korisnici će dobiti higijenske potrepštine koje će im pomoći u održavanju svakodnevne higijene. Smatramo da će predloženi projekt u velikoj mjeri pridonijeti borbi protiv socijalne isključenosti osoba oštećena sluha na našem području i poslužiti kao primjer kako prilagoditi postojećih zakonskih socijalnih usluga specifičnim potrebama različiti osoba s invaliditetom.

Rezultati

Tijekom 24 mjeseca biti će zaposleno 5 gluhih žena gerontodomaćica koje će pružati pomoć u kući za 25 starijih korisnika

Partneri na projektu:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Centar za socijalnu skrb

Trajanje projekta:
30 mjeseci, (22.2.2019. – 22.8.2021.)

Vrijednost projekta:
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 1.313.447,50 kuna, intenzitet potpore iznosi 100%.

Nositelj projekta:
Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije Pavla Pejačevića 3, 31000 Osijek

e-pošta: gluhi.osijek@gmail.com

Broj telefona:
031 369 588

Kontakt osoba:
Dino Apari
Mobitel:
095 466 8810
e-mail: dino.apari@gmail.com

Za više informacija:

Web stranica Europskih strukturnih i investicijskih fondova
www.strukturnifondovi.hr

Web stranica Europskog socijalnog fonda
www.esf.hr